Akroparestézie a komprese nervů na horních končetinách.

Pechan, Jiří; Kříž, Kamil
1. vyd. Avicenum, 1975. 183, [1] s.