Akreditiv při vývozu.

Herel, Jan
Živnostenská banka, 1947. 16 s.