Ako zabrániť úrazom : Všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia zamestancov : ABC bezpečnosti.

Šebo, Ján
Úrazový odbor Ústrednej sociálnej poišťovne, typ. Slovenská Grafia, 1947. 292 s.