Ako pripraviť dieťa na školu.

Bělinová, Ludmila; Jírová, Miloslava
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, . 134 s.
Edice: Rodičom o výchove detí. - Knižnica priateĺov pedagogickej literatúry