Ako pochopiť muža : praktický návod len pre ženy.

Brost, Hauke
Ottovo nakladatelství, 2008. 192 s.