Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti; ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty.

Katuščák, Dušan
Enigma, 2008. 162 s.