Ako lepšie behať, skákať a hádzať : Zvyšovanie efektívnosti behu, skoku a hodu.

Kuchen, Andrej
1. vyd. Šport, 1963. 357 s.
Edice: Trenér a cvičitel ; Zv. 24