Akcionář a Výroční závěrka akciové společnosti : Přeprac. vyd. s přihlédnutím k užívaným pojmům nového účetnictví a daním.

Báča, Jaromír; Jasanský, Jaroslav; Pavlát, Vladislav
Montanex, 1993. 48 s.