Akademia.

Purkyně, Jan Evangelista
Nákladem J.E. Purkyně, 1861. 72 s.