Ak ma opustíš.

Pluhař, Zdeněk
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1959. 435 s.
Edice: Pôvodná próza