Aj zradcom sa odpúšťa.

Baráthová, Nora
1. vyd. Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. 234 s.