Aj učiť sa treba učiť.

Kassay, František
2. dopl. a preprac. vyd. Smena, 1990. 268 s.
Edice: Križovatky