Aj klauni prinášajú slzy.

Simmel, Johannes Mario
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1992. 324 s.