Aion : příspěvky k symbolice bytostného Já.

Jung, Carl Gustav
Nakladatelství Tomáše Janečka, 2003. 293 s.
Edice: Sebrané spisy C.G. Junga ; 9/II