Agrární zřízení : právní a hmotné postavení selského lidu v českých zemích v minulosti a přítomnosti.

Gruber, Josef
Český čtenář, 1914. 255 s.
Edice: Český čtenář ; Roč. 6. Sv. 1. a 2