Agrární problém v nové Evropě : Das Agrarproblem im neuen Europa.

Strakosch, Siegfried
Československá akademie zemědělská, 1930. 308 s.
Edice: Prameny a základy / Československá Akademie Zemědělská. Řada A ; č. 3