Afrikou na dohled.

Huvar, Michal
Vyd. 1. Carpe diem, 1997. 137 s.