Afrika prvej generácie.

Hotmar, Josef
1. vyd. Obzor, 1984. 247 s.