Afrika, Austrálie, Oceánie, Antarktida : sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia.

ed. Petrunčík, Vilém
1. vyd. Kartografie Praha, 2005. 1 atlas (20 s.)