Aforizmy troch tisícročí.

1. vyd. Tatran, 1972. 240 s.