Aforizmy troch tisícročí.

1. vyd. Smena, 1971. 240 s.