Aforizmy.

Brezina, Ján; il. Mydlo, Svetozár
1. vyd. Východoslov. vydav, 1988. 286 s.