Afghánistán, mé slzy.

Leatherberry, David
Křesťanský život, 2002. 232 s.