Aféra Netušilova jest velkou obžalobou policie, zvrhlé žurnalistiky i ovládané dnešní vlády.

Ant. Bouček, 1920. 118 s.