Advokát v EU : právní předpisy o advokacii v zemích Evropské unie.

1. vyd. Aleš Čeněk, 2004. 423 s.