Adresát Milena Jesenská.

Černá, Jana
2. české dopl. vyd. Concordia, 1991. 143 s.