Adresář výtvarných umělců československých.

[5. vyd.]. Syndikát výtvarníků čsl, 1937. 62 s.