Adresář učitelských sil a vědeckých ústavů university Karlovy v Praze 1946-47.

Vydání I. Kancelář rektorátu university Karlovy, 1947. 85-[I] s.