Adresář námětářů 1967.

Svaz čs. filatelistů, 1967. 88 s.