Adresář československého obchodu. Díl I, Velkoobchod.

Orbis, 1947. 728-K 52 s.