Administrativní mapa ČSSR : Severomoravský kraj. 7.

2. vyd. 1960.