Administrativní mapa ČSSR : měř. 1:500 000.

2. vyd. Ústřední správa geodézie a kartografie, 1966. 1 slož. list 97 x 180 cm