Administrativně ekonomická opatření na Moravě v 18. a první polovině 19. století.

Pošvář, Jaroslav
1. vyd. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1974. 171 s.
Edice: Spisy Právnické fakulty University J.E. Purkyně v Brně ; sv. 11