Administrativa v agendách sociální péče : Učeb. text pro 2. roč. studia absolventů stř. všeobec. vzdělávacích škol na stř. škole sociálně právní péče.

Brožíková, Naděžda; Šmýd, Bohumír
3., přeprac. vyd. SPN, 1971. 214 s.
Edice: Učební texty odb. a stř. odb. škol