Adaptační procesy ve výrobě a zahraničním obchodu členských států RVHP.

Sereghyová, Jana
Československá obchodní a průmyslová komora, 1984. 125 s.
Edice: Československé hospodářství a mezinárodní obchod