Ad hoc! : Romaneta, povídky, črty.

Čapek Chod, Karel Matěj
Praž. akc. tisk, 1919. 398 s., 1 l