Acta regionalia : sborník vlastivědných prací Společnosti přátel starožitností. 1966-1967.

ed. Špét, Jiří; ed. Roubík, František
[Společnost přátel starožitností], 1968. 224 s.