Acta regionalia : sborník vlastivědných prací Společnosti přátel starožitností. 1965.

ed. Špét, Jiří; ed. Klik, Josef
[Společnost přátel starožitností], 1965. 212, [2] s.