Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. Suppl. 11 (2007), Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia = Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska.

ed. Bogusch, Petr; ed. Straka, Jakub; ed. Kment, Petr
Národní muzeum, 2007. 300 s.