Abyste přinášeli užitek : Kněžský celibát.

Meves, Christa; Tereza; Hemmerle, Klaus
1. vyd. v ČR. Matice cyrilometodějská, 1994. 73 s.