Aby zdravě rostly.

Mečíř, Miloslav
Vyd. 2., přeprac. a dopl. Státní zdravotnické nakladatelství, 1968. 302 s.