Aby svědek nepromluvil.

Brůhová, Milena
2., přeprac. vyd. Jihočeské nakladatelství, 1989. 113 s.