Aby bylo zdravé : Péče o dítě v prvních měsících života.

Mečíř, Miloslav
Ústav zdravot. výchovy, 1980. 32, [1] s.