Abú Alí Ibn Síná.

Kadyrov, A. A; ed. Janouš, Pavel
1. vyd. Avicenum, 1988. 151 s.