Abstrakcia : o modeloch abstrahovania.

Tenzer, Oliver
1. vyd. Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966. 188 s.