Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.-21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU.

Janík, Tomáš; ed. Maňák, Josef
1. vyd. Masarykova univerzita, 2007. 274 s.
Edice: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; č. 208