Abhorsenka.

Nix, Garth
Vyd. 1. Triton, 2006. 354 s.
Edice: Trifid ; sv. 178