Abecední seznam obcí a jejich částí s příslušnými dodávacími poštami v Československé socialistické republice 1964 : podle stavu ke dni 1. července 1964.

Nakladatelství dopravy a spojů, 1964. 1183 s.