Abecední průvodce ČSR.

Sekretariát Českého výboru pro cestovní ruch, . 224 s.