Abecední průvodce ČSR.

2. dopl. vyd. Merkur, 1972. 229 s. +